Arbeidstid pr uke § Alminnelig arbeidstid


arbeidstid pr uke

Source: https://slideplayer.no/slide/2050934/8/images/2/Verkstedsoverenskomstdelen Kap III Arbeidstid, Ferie og korte velferdspermisjoner.jpg


arbeidstid – Store norske leksikon Arbeidstid, den tid man arbeider; i arbeidsmiljøloven definert som den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiveren. Regler om arbeidstidens lengde og altibox lyse mail finnes i arbeidstid, tariffavtaler og i den enkelte arbeidstakers arbeidsavtale. Arbeidsmiljøloven inneholder detaljerte regler om arbeidstid i kapittel Hovedreglene står i § Den alminnelige arbeidstid må som hovedregel ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av sju dager. For arbeid som helt eller i det vesentlige er av passiv karakter, kan arbeidstiden forlenges med inntil halvparten av de passive periodene, men ikke uke mer enn to timer i løpet av 24 timer og ti timer i løpet av sju dager. farmandstredet butikker Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Det er grenser for En avtale som mange har er 37,5 timer per uke. Arbeid ut over. 4. feb Hvor lenge har du lov til å jobbe per dag, uke og måned? Hvilke unntak gjelder? Her følger en oversikt over sentrale regler for arbeidstid.


1 2 3 4 5 6 7 8 9